Brottsförebyggande rådet (Brå)

2023

Ekonomisk brottslighet. Kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från 1980-talet till idag

I denna kunskapsöversikt följs utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten tillsammans med förändringar i kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning, med avstamp i 1970-talets Sverige.

Den ekonomiska brottsligheten har funnits på den kriminalpolitiska agendan sedan 1970-talet och tidvis legat högst upp på samhällets åtgärdslista. Även om organiserad brottslighet under de senaste årtiondena fått större uppmärksamhet, är gränsen mellan ekonomisk och organiserad brottslighet inte enkel att dra, särskilt inte när allt fler gärningspersoner missbrukar aktiebolagsformen i olika kriminella upplägg.

Den ekonomiska brottsligheten betydelse och särart i förhållande till traditionell brottslighet illustreras av att det finns en särskild myndighet inom rättsväsendet med denna inriktning: Ekobrottsmyndigheten. Det är ett skäl att ta fram en kunskapsöversikt över detta brottsfenomen och hur brottsutvecklingen sett ut fram till i dag.

Brå_2017