Barnombudsmannen (BO)

2018

En barnrättslig analys av Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism.

Barnombudsmannen har tagit fram en kunskapsöversikt om barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. I den här barnrättsliga analysen analyserar vi kunskap från den översikten utifrån Barnkonventionen.

Bo_2018