Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2019

Ensamagerande våldsverkare. Profiler, riskbedömningar och digitala spår

Rapporten handlar om ensamagerande våldsverkare - individer som utan, eller med minimal hjälp från andra, begår planerade våldsamma attacker.

Rapporten belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motivhar gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Till den befintliga psykologiska forskningen om ensamagerande som till stor del bygger på sjukjournaler, anteckningar från fängelser eller intervjuer med anhöriga har författarna lagt till ännu en dimension: deras egna ord. Ett flertal av de gemensamma psykologiska faktorerna kommer nämligen till uttryck i det material av text som många ensamagerande efterlämnar på sociala medier. Med utgångspunkt i forskning om psykologi, lingvistik och datavetenskap har författarna utvecklat ett textanalysverktyg i syfte att assistera i riskbedömningar av potentiella ensamagerande. Ju mer kunskap om det komplexa samspelet mellan faktorer som utmärker ensamagerande, desto större möjlighet är det att stoppa deras attacker innan det är för sent.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda samt Ju2018/01298/KRIM). Projektet (Ku2016/01373/D) pågick mellan 2016-2019.

FOI