Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2019

Ensamagerande våldsverkare. Profiler, riskbedömningar och digitala spår

Denna rapport ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut där kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM) . Rapporten handlar om ensamagerande våldsverkare - individer som utan, eller med minimal hjälp från andra, begår planerade våldsamma attacker.

FOI