Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2021

Fascismens gröna rötter: konspirationsteorier, kris och kollaps

Den här rapporten handlar om hur delar av de fascistiska och nationalsocialistiska rörelserna historiskt och i dag närmat sig frågor om miljö, natur, klimat och ekologi. Dessa rörelser har ofta sammanvävt gröna frågor med rasideologi och rasism.

Under senare år har ett antal terrordåd begåtts av personer som motiverats av grön fascism och av konspirationsteorier om den vita rasens undergång. Vidare har militanta fascistiska grupperingar som kallar sig ekofascister - och som genom terrordåd vill påskynda samhällets kollaps - rekryterat personer runt om i världen, inklusive i Sverige. I början av 2021 åtalades två unga män i Sverige för mordbrand med kopplingar till ekofascism. Coronapandemin förefaller ha varit särskilt gynnsam för bland annat en spridning av gröna fascistiska idéer i olika sammanhang. I kombination med konspirationsteorier som bygger på ett undergångsnarrativ tycks dessa idéer fungera som en enande och mobiliserande kraft, och under pandemin har allianser mellan olika radikala grupperingar stärks.

FOI