Försvarshögskolan (FHS)

2017

Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013-2016

Denna rapport utgör resultatet av verksamhet som har studerat svenska individer som misstänkts för att ha rest eller försökt resa ner till konfliktområdet i Syrien och Irak för att stödja terrorgruppers verksamhet under perioden 2013-2016. Rapporten fokuserar huvudsakligen på Sverige, men omfattar även en jämförelse med dansk kontext. Rapporten är skriven på uppdrag av Finansinspektionen. 

FHS_2017