Brottsförebyggande rådet (Brå)

2021

Finansiering av terrorism. En studie av motåtgärder

Studien, som är en kartläggning av den våldsamma extremismen inom vit makt-miljön och den autonoma miljön, har gjorts av Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen i samarbete på uppdrag av regeringen.

Brå_2021