Regeringen

2014

Förebygga, förhindra, försvåra. Den svenska strategin mot terrorism (Skr. 2014/15:146)

I denna skrivelse redovisas de åtgärder som regeringen har vidtagit för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Åtgärderna syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande extremism och att utveckla förebyggande insatser och metoder.

REG