Försvarshögskolan (FHS)

2013

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner

Denna studie om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner är resultatet av det regeringsuppdrag som gavs till Försvarshögskolan i december 2011.

FHS_2013