Försvarshögskolan (FHS)

2015

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå. Exempel och lärdomar från Sverige och Europa

Denna studie om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner är resultatet av det regeringsuppdrag som gavs till Försvarshögskolan i december 2011.

FHS_2015