Brottsförebyggande rådet (Brå)

2015

Förstärkt stöd till — och samordning av — det lokala brottsförebyggande arbetet. Redovisning av ett regeringsuppdrag

För att utveckla ett strukturerat brottsförebyggande arbete i hela landet fick Brottsförebyggande (Brå) i uppdrag att beskriva hur utvecklingsbehoven ser ut i det lokala brottsförebyggande arbetet, analysera vilka områden det finns behov av ett förstärkt stöd samt hur ett förstärkt stöd och samordning av det skulle kunna utformas.

Brå_2015