Försvarets radioanstalt (FRA)

2024

FRA årsrapport 2023

2023 var ett år av ökande osäkerhet kring hur de omvärldshot, som fortsatte att växa, skulle utveckla sig. Behoven av goda underrättelser är i sådana tider höga, för att uppdragsgivarna ska kunna dimensionera, prioritera och agera.

Kriget i Ukraina satte sin prägel även på 2023. Efterfrågan på FRA:s underrättelser fortsatte att öka, liksom på vårt stöd inom cyberförsvaret.

I intervjuerna med fyra av våra anställda möter man varierande bakgrunder, kompetenser och intressen – men alla förenas de i att deras arbete gör Sverige säkrare.

SÄPO