Försvarshögskolan (FHS)

2020

Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern: En studie om den svenska radikalnationalistiska miljön

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har tagit fram rapporten på uppdrag av CVE. Rapporten består av tolv kapitel varav ett kommer från Säkerhetspolisen. Studien understryker vikten av att bredda synsättet på radikalnationalistiska miljöer, från att enbart fokusera på nationalsocialistiska organisationer till att även studera olika konstellationer och nätverk inom alternativhögern.

FHS_2020