Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2017

Från ord till handlingsplan

Segerstedtinstitutet har på uppdrag av SKL tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll.

SKR_2017