Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017

Handledning och rekommendationer för att ta fram en lokal lägesbild och handlingsplan

NAT

Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism har under 2014 till 2017 besökt flertalet av landets kommuner. Utifrån diskussioner som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har samordningen tagit del av erfarenheter från arbetet med att ta fram lokala lägesbilder och formulera handlingsplaner. Dessa erfarenheter redovisas i denna skrift i form av rekommendationer.