Brottsförebyggande rådet (Brå)

2016

Hatbrott 2015. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

Hatbrott 2015 redovisar statistik över självrapporterad utsatthet för hatbrott avseende år 2014 samt statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv avseende år 2015.

Brå_2015