Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2023

Hatretorik och falska nyheter - Konsekvenser för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet

Denna rapport belyser vilka typer av hatretorik, falska nyheter och hot och trakasserier som kommunala och regionala förtroendevalda utsätts för och vilka konsekvenser detta får för dem själva och deras uppdrag. Den tittar också på de olika sätten som förtroendevalda utsätts (på nätet, vid fysiska möten samt och genom andra kanaler), samt hur Covid-19-pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har påverkat spridningen av hatretorik och falska nyheter lokalt och regionalt.

Hatretorik och falska nyheter leder till både verbala hot och fysiska trakasserier mot förtroendevalda och ibland deras familjer. Rapporten undersöker hur hatretorik, falska nyheter och verbala och fysiska angrepp blir en del av de förtroendevaldas vardag och beskriver vilka konsekvenser och vilken påverkan detta får på deras uppdrag och livssituation. Rapporten beskriver även hur dessa negativa beteenden skadar den lokala och regionala demokratin genom att skapa ett avskräckande och skrämmande politiskt samtalsklimat. Till sist föreslås åtgärder för aktörer på nationell, regional och lokal nivå för att skydda och stödja förtroendevalda som utsätts.

SKR_2018