Segerstedtinstitutet

2017

Intoleranta platser? Rasideologisk aktivitet i svenska kommuner 2008-2015

Rapportens syfte är att identifiera och undersöka de svenska kommuner som har en hög nivå av rasideologisk aktivitet. Målsättningen vara att försöka förstå varför det just på dessa platser finns en högre grad av rasideologisk aktivism än i andra delar av landet.

SI