Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism

I denna skrift presenteras juridiska aspekter och relevant lagstiftning som kan vara aktuell vid förebyggande av våldsbejakande extremism. Syftet är att ge kortfattad information om den rättsliga regleringen, och att visa exempel på hur den har tillämpats i domstolar och andra myndigheter samt beröra förslag om förändring av regleringen. Sammanställningen ska inte uppfattas som en heltäckande genomgång av alla juridiska frågor som kan vara relevanta i arbetet mot våldsbejakande extremism, och innehåller inte heller några fullständiga utredningar av de frågor som tas upp. Syftet är i stället att ge en mer generell översikt över frågor som kan uppkomma och exempel på hur sådana frågor har lösts.

cve