Statens Institutionsstyrelse (SiS)

2016

Kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på SiS särskilda ungdomshem

Statens institutionsstyrelse fick under 2015 i uppdrag att kartlägga metoder och arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism inom SiS särskilda ungdomshem. Uppdraget redovisas i denna rapport.

SIS