Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf)

2017

Knäck koden! En vägledning om hur kommuner och civilsamhälletkan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism

Rapporten utgör en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur man kan samverka i den viktiga uppgiften att värna demokratin och motverka extremism som tar till våld som ett vapen för att nå sina mål.

Mucf