Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf)

2017

Knäck koden! En vägledning om hur kommuner och civilsamhälletkan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism

Knäck koden! är en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur man kan samverka i den viktiga uppgiften att värna demokratin och motverka extremism som tar till våld som ett vapen för att nå sina mål.

Mucf