Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS)

2022

Koranbränningar i Malmö och Stockholm: En rapport om polisens arbete med fokus på samverkan med muslimska trossamfund

Hösten 2020 genomförde den danske politikern Rasmus Paludan och den svenske konstnären Dan Parks islamkritiska manifestationer i Malmö och Stockholm. Under dessa manifestationer skändandes exemplar av Koranen på allmän plats.

I Malmö möttes detta med våldsamma protester. Men dessa prövningar bidrog också till att i alla fall tillfälligt stärka banden mellan polisen och de muslimska trossamfund man samarbetade med för att lugna ner stämningarna. Signaler kom också om att det stärkte tilliten till polisen bland boende i de områden där manifestationerna hölls. Rapporten fokuserar på polisens erfarenheter av samverkansarbete i samband med dessa manifestationer och efterföljande protester. Rapporten är framtagen för IMS av Simon Sorgenfrei, tillsammans med Göran Larsson, Jonas Lindström och Linn Sandberg,

memo