Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet (IMS)

2022

Koranbränningar och påskkravaller

Koranbränningarna och påskkravallerna är skriven av Gustav Larsson, doktorand i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han befann sig i Örebro för att bedriva fältarbete bland moskéförsamlingar i stadsdelen Vivalla i samband med Paludans manifestation och de eferföljande kravallerna påsken 2022.

I föreligande rapport redogör författaren för hur olika grupper upplevde händelseförloppet i Örebro. Han har intervjuat moskéföreträdare och församlingsmedlemmar liksom personer som var på plats eller själva deltog i kravallerna

memo