Kriminalvården (KV)

2022

Kort om att förebygga våldsbejaknade extremism i kriminalvården

Det finns ett stort behov av kunskap om hur kriminalvårdsmyndigheter kan arbeta med klienter för att förebygga våldsbejakande extremism, men den empiriska kunskapen är i dagsläget begränsad. Rapporten presenterar en översikt av forskningen på området. Resultaten pekar mot att insatser som syftar till att skapa tillit, bygga motståndskraft och uppmuntra prosocialt engagemang är lovande i arbetet med våldsbejakande extremistiska klienter. Resultaten relateras också till den svenska kriminalvården.

Kort om-rapporterna från Kriminalvården är en publikationsserie från myndighetens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) som syftar till att kriminalvårdsaktuella ämnen analyseras översiktligt.

FOI