Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2017

Lägesbild kommunernas arbete våren 2017

Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism hade regeringens uppdrag att årligen ta fram och presentera en bild över kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism. Lägesbilden för våren 2017 visar att 44 % av kommunerna har en beslutad/antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

NAT