Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2010

Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism

Alla kommuner är unika men har samtidigt mycket gemensamt. Den här exempelskriften syftar till att ge stöd till kommuner, regioner, föreningar eller andra aktörer som vill stärka sitt arbete mot våldbejakande politisk extremism.

Den 27 november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Brå_2010