Försvarshögskolan (FHS)

2022

LVU-kampanjen -
Desinformation, konspirationsteorier, och kopplingarna mellan det inhemska och
det internationella i relation till informationspåverkan från icke-statliga aktörer

Följande studie presenterar en kronologisk redogörelse för den så kallade LVU-kampanjens
uppkomst och utveckling, både i Sverige och internationellt, samt kopplingarna mellan dessa
dimensioner.

FOI