Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)

2023

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

I denna rapport presenteras en kartläggning av dataspelsdomänen och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt.

Rapporten bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande plattformar, baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur. I rapporten identifieras mer än 40 påverkanstekniker som framgångsrikt har riktat sig mot speldomänen och som i förlängningen skulle kunna användas för otillbörlig informationspåverkan av hotaktörer från främmande makter.

Detta är den första rapporten från Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet som finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar. Rapportens författare är James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson.

Brå_2017