Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män, ett faktum som sällan tas i beaktande i arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) eller ses som analytiskt viktigt inom den etablerade forskningen inom området. Män, maskulinitet och VBE är ett växande, men
jämförelsevis litet, forskningsfält. Det saknas kunskapsunderlag kring hur maskulinitet påverkar VBE-relaterade problem. Syftet med denna kunskapsöversikt är därför att ge en översikt av forskning kring män, maskulinitet och VBE.

Män, maskulinitet och vbe_gottzen