Försvarshögskolan (FHS)

2018

Mellan salafism och jihadism. Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället

Det finns en lång historik av salafistisk-jihadism i Sverige. I denna rapport har författarna försökt att belysa tidigare kända extremistmiljöer och senare tids utveckling inom detta område för att få en bättre förståelse för hur den salafistiska jihadismen växt fram, tagit sig uttryck och utövar påverkan i Sverige idag.

FHS_2018