Segerstedtinstitutet

2019

Mixing Logics. Multiagency approaches for countering violent extremism

Här summeras den första delen av HEX-NA projektet (Handling extremism – Nordic approaches). Fokus är att utforska olika policys på olika nivåer om hur våldsbejakande extremism ska motverkas i de nordiska länderna (Island inkulderad). Projektet studerar olika aspekter (policy, uppfattningar och praktiker) av myndighetsgemensamma tillvägagångssätt i hanterandet av våldsbejakande extremism.

SI