Polismyndigheten

2023

Myndighetsgemensam lägesbild - Organiserad brottslighet 2023

En myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet sammanställs vartannat år och ligger till grund för inriktningen i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden tas fram av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) och bygger på uppgifter/underlag från de 12 samverkande myndigheterna och från 2019 även på uppgifter från de 9 nätverksmyndigheterna.

Definitionen av organiserad brottslighet är enligt den myndighetsgemensamma satsningen är att det ska röra sig om minst två personer som varaktigt över tid, begår allvarliga brott i samarbete och i syfte att uppnå ekonomisk vinning.

memo