Regeringskansliet

2013

När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)

Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. Betänkandet lämnar förslag på hur våldsbejakande extremism kan förebyggas, oberoende av vilka ideologiska motiv som ligger till grund för yttringen.

REG