Polismyndigheten

2023

Nationell riskbedömning 2022
– Hawala: Värdeöverföringar i alternativa betalningsystem

Det här är Samordningsfunktionens tredje rapport om den samlade riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Rapporten är avgränsad till att handla om värdeöverföringar i alternativa betalsystem där värdeutjämning sker i efterhand. I rapporten är dessa värdeöverföringar benämnda som hawala. Riskbedömningen 2022 syftar till att identifiera möjliga hot, sårbarheter och risker som kan innebära att hawala som system för penningöverföring utnyttjas för att genomföra transaktioner i penningtvätts- eller terrorfinansieringssyfte.

FOI