Segerstedtinstitutet

2018

Nordiska motståndsrörelsens ideologi, propaganda och livsåskådning

Svenska kyrkan i Västerås stift inkom med en förfrågan till Segerstedtinstitutet den 20 april 2018 om att uppdra åt institutet att utarbeta en skriftlig rapport rörande Nordiska motståndsrörelsen. Av förfrågan framgår inte syftet med rapporten, men muntligt framgår att Svenska kyrka i Västerås stift på förekommen anledning internt diskuterar Nordiska motståndsrörelsen i relation till sin egen organisation.

SI