Segerstedtinstitutet

2018

Nordiska motståndsrörelsens ideologi, propaganda och livsåskådning

Svenska kyrkan i Västerås stift inkom med en förfrågan till Segerstedtinstitutet i april 2018 om att uppdra åt institutet att utarbeta en skriftlig rapport rörande Nordiska motståndsrörelsen. Av förfrågan framgår inte syftet med rapporten, men muntligt framgår att Svenska kyrka i Västerås stift på förekommen anledning internt diskuterar Nordiska motståndsrörelsen i relation till sin egen organisation.

SI