Brottsförebyggande rådet (Brå)

2023

Polisanmälda hatbrott 2022. En sammanställning av de ärenden som hatbrottsmarketas av polisen

Över hälften av alla hatbrott har ett främlingsfientligt eller rasistiskt motiv. Därefter följer hatbrott mot religiösa grupper och hbtqi-relaterade hatbrott som stod för 16 respektive 12 procent av de anmälda hatbrotten 2022.

Majoriteten av de som utsätts för hatbrott är män. Undantaget är islamofobiska hatbrott där det är vanligare att kvinnor bli utsatta. Verbala kränkningar är det vanligaste tillvägagångssättet för hatbrott. Nästan lika vanligt är det att hatbrottet innefattar någon form av skadegörelse. Hatbrott via digitala kanaler utgör 7 procent av anmälningarna, men det varierar mycket mellan olika typer av hatbrott.

Av de transfobiska hatbrotten skedde hela 48 procent i digitala kanaler. Brå publicerar statistik över polisanmälda hatbrott vartannat år, och den statistik som publiceras nu avser år 2022. Antalet hatbrottsmarkerade anmälningar har minskat de senaste åren, men i dagsläget är det oklart vad minskningen beror på.

Brå_2019