Brottsförebyggande rådet (Brå)

2017

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016

Syftet med Politikernas trygghetsundersökning, PTU, är att mäta omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld som förtroendevalda utsätts för, just i egenskap av förtroendevalda.

Brå_2017