Brottsförebyggande rådet (Brå)

2017

Politikernas trygghetsundersökning 2017. Förtroendevaldas utsatthet och oro för trakasserier, hot och våld 2016

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2017 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag. Undersökningen ger en bild av utsattheten, vilka som utsatts, av vem och vad motivet kan ha varit.

Brå_2017