Kriminalvården (KV)

2016

Redovisning av regeringens uppdrag att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism i Kriminalvården (Ju2015/0532/KRIM)

Redovisningen beskriver hur Kriminalvården ämnar sprida relevanta arbetssätt och metoder inom myndigheten och utgör Kriminalvårdens svar på regeringens uppdrag enligt beslut Ju2015/05232/KRIM.

KV_2016