Statens Institutionsstyrelse (SiS)

2018

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen

Statens institutionsstyrelse, SiS, fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen (dnr Ku2016/02296/D).

SIS