Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2020

Russia and international cooperation on counter-terrorism

Sedan terroristattackerna mot USA den 11 september 2001 har det internationella samarbetet kring kontraterrorism legat högt upp på dagordningen, särskilt inom FN. Baserat på sina egna erfarenheter av terrorbekämpning såväl hemmavid, i Tjetjenien och Nordkaukasien, liksom i Syrien, använder Ryssland i allt högre grad kontraterrorism som ett medel att öka sitt internationella inflytande.

FOI