Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med Nordiska motståndsrörelsen

Detta PM beskriver den högerextrema organisaitonen Ryska impiriska rörelsens (RIR) bakgrund och ideologi, och sedan den ryska regimens förhållande till organisationen samt ryska och internationella högerextrema aktörer. Slutligen diskuteras RIR:s relation till Nordiska motståndsrörelsen (NMR), och potentiella konsekvenser av denna relation. Detta PM är framtagen av CVE.

cve