Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med Nordiska motståndsrörelsen

Detta PM beskriver RIR:s bakgrund och ideologi, och sedan den ryska regimens förhållande till organisationen samt ryska och internationella högerextrema aktörer. Slutligen diskuteras RIR:s relation till NMR, och potentiella konsekvenser av denna relation

cve