Säkerhetspolisen

2023

Säkerhetspolisen 2022/2023

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsbok och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Här är Säkerhetspolisens lägesbild för år 2022/2023.

Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats. finns samtliga årsböcker publicerade.

SÄPO