Säkerhetspolisen

2024

Säkerhetspolisen 2023-2024

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsberättelse och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Föreliggande rapport är Säkerhetspolisens lägesbild för år 2023-2024.

Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats. finns flera årsberättelser publicerade.

SÄPO