Säkerhetspolisen

2021

Säkerhetspolisens årsbok

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsbok och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Här kan du hitta samtliga publicerade årsböcker.

SÄPO