Säkerhetspolisen

2022

Säkerhetspolisens årsbok 2021

Varje år publicerar Säkerhetspolisen en årsbok och nulägesbild över säkerhetshoten mot Sverige. Här är Säkerhetspolisens årsbok för 2021.

Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats. finns samtliga årsböcker publicerade.

SÄPO