Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2022

Salafism och salafistisk jihadism 2.0: Påverkan mot och utmaningar för det svenska demokratiska samhället

Rapporten är en uppföljning och fördjupning av ett tidigare projekt om salafism och salafistisk jihadism som genomförts vid Försvarshögskolan.

FOI