Förvaltningshögskolan

2017

Samverkan i demokratins försvar. En studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism

Denna studie om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner är resultatet av det regeringsuppdrag som gavs till Försvarshögskolan i december 2011.

Brå_2017