Brottsförebyggande rådet (Brå)

2020

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Tredje upplagan

Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

Brå_2016