Brottsförebyggande rådet (Brå)

2016

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Reviderad utgåva 2016

Den här boken beskriver hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis, enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt i en så kallad samverkansprocess med hjälp av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Boken ger konkreta råd och tips om hur kommun och polis tillsammans kan minska brottsligheten och rädslan för brott och på så sätt öka tryggheten i samhället.

Brå_2016