Brottsförebyggande rådet (Brå)

2018

Självrapporterad utsatthet för hatbrott. Analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 2006–2017

Denna rapport beskriver utvecklingen av självrapporterad utsatthet för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott under perioden 2005–2016 och antireligiösa hatbrott under perioden 2011–2016.

Brå_2018