Skolverket

2018

Skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. Redovisning av regeringsuppdrag

Bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga dras till våldsbejakande extremism. Om skolan befarar att elever befinner sig i en våldsbejakande extremistmiljö ska skolan alltid göra en anmälan till socialtjänsten. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport till regeringen om skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism.

skolverket